Meistä

Koulutin FLT Ravintovalmentajat®, koska funktionaalisen lääketieteen ajatusmaailman osaaville ravitsemuksen ammattilaisille on valtava tarve. Kaikki FLT Ravintovalmentajani® ovat käyneet pitkän koulutuksen ja läpäisseet tiukan seulan. FLT Ravintovalmentajien koulutus perustuu funktionaalisen lääketieteen periaatteille. He edustavat modernia terveydenhoitoa ja ymmärtävät solutasolla, mitä kehossasi tapahtuu. Suurella osalla heistä on pohjakoulutuksena terveydenhuollon pätevyys kuten esimerkiksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, psykologin tai fysioterapeutin koulutus. Moni ravintovalmentajista on itsekin löytänyt avun omiin tai läheistensä terveysongelmiin funktionaalisesta lääketieteestä. He ovat myös sitoutuneet ylläpitämään ammattitaitoaan. Luotan heidän osaamiseensa.

Lääkäri auttaa lääketieteellisissä ongelmissa, mutta he eivät ole ravitsemuksen erityisosaajia. Funktionaalisessa lääketieteessä ravitsemus on kuitenkin aina keskeisellä sijalla. Ravitsemuksen korjaaminen on välttämätöntä, jotta terveys voi palautua ja pysyä yllä. FLT Ravintovalmentajien® ammattitaitoa ja kokemusta tarvitaan tässä. Lisäksi muutokset on helpompi tehdä, kun apuna ja tukena on oma luottohenkilö, jonka puoleen voi aina kääntyä.

Eat well.

Live well.

Be Well.

FLT Ravintovalmentaja® toimii tarvittaessa yhteistyössä funktionaaliseen lääketieteeseen perehtyneen lääkärin kanssa. Molemmilla on oma tärkeä tehtävänsä, kun halutaan ammattimaista, tehokasta, funktionaalisen lääketieteen periaatteita noudattavaa kokonaisvaltaista hoitoa.

Käänny siis luottavaisin mielin FLT Ravintovalmentajan® puoleen.

- Paula Heinonen