Palautuminen on lomien ensisijainen tarkoitus

Nykyisessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa vaatimukset työntekijälle ovat korkeammalla kuin koskaan. Työn olosuhteet eivät ole helpoimmasta päästä; jatkuva tietotulva, ympäristön häiriöt, paine edetä tehtävissä ja suoriutua kiireessä lisäävät ihmisen aivokuormaa. Uutta tietoa pitää omaksua jatkuvasti sekä hallita uusia työkaluja ja toimintatapoja. Ihmisen psyykkisellä tiedonkäsittelyllä on kuitenkin rajansa, samoin kuin fyysisellä toimintakyvylläkin.

Stressi ilmentää tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä kykenemättömäksi selviytymään työn tuomista paineista. Pitkittynyt stressi näkyy sekä psyykkisenä että fyysisenä uupumisena. Elimistön luonnollinen stressivaste eli ”taistele tai pakene” -reaktio (fight-or-flight) on lyhytaikaisena terve reaktio, mutta pitkään jatkuvana se aiheuttaa monia haittoja elimistössä.

Luonteeltaan tunnollinen ja täydellisyyteen pyrkivä ihminen on usein vaarassa uupua työssään. Työn ulkopuolella olevat haasteet perheen, parisuhteen ja harrastusten suhteen voivat myös olla hyvin kuormittavia, eivätkä lisää työssä jaksamista. Psykologiassa puhutaan motivaation ja tavoitteiden asettamisesta ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ihanteellista olisi, jos tavoitteet jakautuisivat tasaisesti näille elämänalueille niin, ettei yksi elämänalue, kuten työ, veisi voimavaroja muilta elämänalueilta.

Moni suomalainen on viimeistään nyt lopettelemassa kesälomaansa. Kuluneen COVID-19-kevään (ja kesän) vuoksi monen suunnitelmat ovat muuttuneet tai jääneet kokonaan toteutumatta. Matkustaminen eksoottisiin kohteisiin vaihtui puunhakkuuseen vanhempien kesämökillä tai kotimaan matkailuun asuntovaunun kanssa. Olemme joutuneet, mutta myös saaneet, arvottaa meille tärkeitä asioita uudelleen ja moni onkin keskittynyt hyvin yksinkertaisiin nautintoihin. Tilanteesta kannattaakin ottaa nyt kaikki irti.

Tämä hetki on hyvä aloittaa sieltä pihakeinusta tai mökkilaiturilta stressin purkamisen kannalta ja miettiä, mitkä asiat ja teot auttavat sinua palaamaan lomalta energisenä takaisin työhön. ’Millainen työntekijä olisin, jos en toimisi jatkuvasti jaksamiseni äärirajoilla, vaan osaisin palautua sekä työpäivän aikana että sen jälkeen?’ Ehkä myös haluat käyttää tyhjempää kalenteriasi hyväksi ja aloittaa sen oman hyvinvoinnin korjaamisen FLT Ravintovalmentajan avulla ja saada elämääsi lisää puhtia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin? Meillä on työkalut hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen tarkasteluun ja epäkohtien yksilölliseen korjaamiseen.

Nauti jäljellä olevista lämpimistä ilmoista ja pidä huolta itsestäsi!

Elisa Pajulammi | FLT Ravintovalmentaja®

Lähteet: Salmela-Aro, K. (2008). Motivaatio ja hyvinvointi elämän siirtymissä. Psykologia