REKISTERINPITÄJÄ
FLT Ravintovalmentajat®
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Sanna Laakkonen
041 434 6075
fltravintovalmentajat@gmail.com
REKISTERIN NIMI
FLT Ravintovalmentajat® -uutiskirjeen (ravintovalmentajat.fi) tilaajien asiakasrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt ravintovalmentajat.fi:n uutiskirjeen tilaajaksi.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on ravintovalmentajat.fi:n uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää ravintovalmentajat.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ravintovalmentajat.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan ravintovalmentajat.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etunimi
Sähköpostiosoite
TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan ravintovalmentajat.fi:n käytössä, paitsi ravintovalmentajat.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esim. lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta ravintovalmentajat.fi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole ravintovalmentajat.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää ravintovalmentajat.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee ravintovalmentajat.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.